Sykkelveiprosjektet

2016-04-20

Planleggingen av sykkelveien på Bygdøy er nå i gang. 

Du finner alle saksopplysningene her 

Bjørn Wærenskiold har kommet med noen kommentarer i sakens anledning. 

Sykkelveien på Bygdøy kommer opp på møtet i Bystyrets Miljø og samferdselskomite onsdag 12 oktober kl 16:30 i Rådhuset. Dokumentene i saken finner du her. Hele sakslisten for møtet finner du her

Hva skjer på Bygdøy
Powered by Cornerstone