Båtforeningene

 

Langvik Båtforening

Langvik Båtforening har etablert egen hjemmeside hvor en bl.a finner informasjon om
* andelshavere
* venteliste
* telefon
Se: www.langvikhavn.com

Bygdø Båtforening
har ikke etablert egen hjemmeside.

Bygdø Vel
leier ut grunn til båtforeningene som begge ligger i Langviksbukten.
I leieavtalen med båtforeningene fremgår at medlemmer av båtforeningene skal være medlemmer av Bygdø Vel.
Dette gjelder også leiere av båtplasser som ikke er medlem i båtforeningen.

Videre fremgår at båtforeningens regnskap og årsberetning, samt styrets sammensetning skal sendes styret i Bygdø Vel hvert år innen utgangen av april måned.

 

Hva skjer på Bygdøy
Powered by Cornerstone