Generalforsaming 2016

2016-04-17

Innkalling til Generalforsamling 2016
i Bygdø Vel på Bygdøhus
Onsdag 27. april 2016 kl. 19.00 på Bygdøhus i Huk Aveny 45

DAGSORDEN

 1.  Godkjenning av innkalling
 2.  Godkjenning av dagsorden
 3.  Valg av referent
 4.  Valg av medlemmer til å undertegne protokollen
 5.  Årsberetning 2015
 6.  Satsningsområder 2016
 7.  Revidert regnskap 2015
 8.  Innkomne forslag:
 9.  Fastsettelse av årskontingent
 10.  Valg av leder for ett år
 11.  Valg av styremedlemmer for to år
 12.  Valg av revisor med varamann
 13.  Valg av medlem til valgkomitéen
 14.  Valg av styremedlem til Else Hjorts Barnehagestiftelse

Etter generalforsamlingen vil BYGDØY HAGESELSKAP gi en orientering om virksomheten på Bygdøy og ved det nye gartneriet

Protokollen fra generalforsamlingen finner du her.

 

Hva skjer på Bygdøy
Powered by Cornerstone